Godziny

Godziny pracy:
PN - PT 8.00 - 20.00

Telefon E-mail

Sekretariat 22 675 23 86
r.pr. Sławomir Momot 696 065 064
adw. Jarosław Knieć 501 234 624 biuro@kancelariabialoleka.pl

Obsługa Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Prawnicy Kancelarii MOMOT & KNIEĆ posiadają wieloletnią rozległą praktykę w obsłudze prawnej Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych, polegające na  świadczeniu stałej pomocy prawnej kilkudziesięciu takim Klientom.
Obsługa jest prowadzona zarówno w postaci usług stałego doradztwa prawnego, jak również poprzez prowadzenie i opiniowanie spraw zlecanych nam przez Spółdzielnie i Wspólnoty, kiedy potrzebują one fachowej pomocy prawnej.

W ramach stałego doradztwa prawnego prowadzimy w szczególności:

  • obsługę organów Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, w tym  również obsługę posiedzeń Walnych Zgromadzeń ewentualnie Rad Nadzorczych,
  • opracowywanie aktów regulujących funkcjonowanie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (statuty, regulaminy, uchwały organów),
  • prowadzenia i opiniowanie spraw członkowsko – mieszkaniowych, w tym sporów związanych z kwestionowaniem uchwał Wspólnot lub Spółdzielni Mieszkaniowych
  • windykację należności,
  • procesy inwestycyjne
  • postępowania sądowe, administracyjne i sądowo administracyjne,
  • sprawy regulacji statusu prawnego gruntów (sprawy o zasiedzenie, dekretowe, o ustanowienie służebności i inne),
  • sprawy z zakresu sporów przeciwko deweloperom, w szczególności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady budynków i lokali
  • sprawy dotyczące uregulowania zasad korzystania z nieruchomości wspólnych i służebności gruntowych
  • sprawy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów itp.

Mając możliwość obsługiwania przez wiele lat Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych, zdobyliśmy szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie praktyki, jak i znajomości poglądów doktryny prawa i orzecznictwa sądowego dotyczące problematyki Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych.