Godziny

Godziny pracy:
PN - PT 8.00 - 20.00

Telefon E-mail

Sekretariat 22 675 23 86
r.pr. Sławomir Momot 696 065 064
adw. Jarosław Knieć 501 234 624 biuro@kancelariabialoleka.pl

Obsługa Przedsiębiorców

Obsługa prawna firm obejmuje w szczególności

  • Pomoc przy zakładaniu Spółek i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Przekształcanie Spółek, podziały, fuzje i przejęcia
  • kompleksową obsługę prawną oraz wsparcie w prowadzeniu bieżących spraw na zasadach stałego zlecenia lub doraźnej współpracy
  • Doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego
  • doradztwo w sprawach pracowniczych, z zakresu prawa pracy i zbiorowego prawa pracy
  • Przygotowywanie i opiniowanie umów występujących w obrocie gospodarczym
  • Doradztwo sprawach podatkowych
  • Windykację należności, prowadzenie spraw sądowych, egzekucyjnych upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • Reprezentację przed organami administracyjnymi w tym podatkowymi oraz sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym)
  • Uczestnictwo w negocjacjach i arbitrażu

Formy współpracy:
Jesteśmy elastyczni w zakresie wyboru formy współpracy z obsługiwanymi przez nas Przedsiębiorcami i staramy się zawsze wyjść naprzeciw ich potrzebom tak, aby dobrać formułę właściwą formułę dla ich oczekiwań.

W szczególności rekomendujemy naszym Klientom model oparty na umowie o stałej współpracy prawnej, co pozwala nam świadczyć kompleksową pomoc w obsłudze ich działalności na płaszczyźnie wewnątrzkorporacyjnej, transakcyjnej, urzędowej i procesowej.