Godziny

Godziny pracy:
PN - PT 8.00 - 20.00

Telefon E-mail

Sekretariat 22 675 23 86
r.pr. Sławomir Momot 696 065 064
adw. Jarosław Knieć 501 234 624 biuro@kancelariabialoleka.pl

Obsługa klientów indywidualnych

Nasza Kancelaria posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy Klientom indywidualnym. Oferujemy pomoc we wszystkich sprawach, jakie mogą napotkać w życiu codziennym (oferta private lawyer).

Współpraca Kancelarii z Klientami Indywidualnymi wiąże się najczęściej z prowadzeniem konkretnych spraw i udzielaniem porad prawnych celem rozwiązania problemów prawnych, z jakimi borykają się nasi Klienci.

Obszary praktyk, w jakich oferujemy usługi naszej Kancelarii obejmują w szczególności następujące gałęzie prawa:

  • Prawo cywilne – oferujemy w tym zakresie pełen wachlarz usług prawnych począwszy od opiniowania umów, udzielania porad prawnych, poprzez prowadzenie różnych kategorii spraw sądowych takich jak sprawy o zapłatę, sprawy dotyczące nieruchomości, sprawy spadkowe, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • Prawo karne – oferujemy zarówno pomoc osobom pokrzywdzonym jak również Klientom, przeciwko którym toczą się postępowania karne. Usługi obejmują wszystkie etapy postępowania, począwszy od postępowania poprzez postępowanie jurysdykcyjne a kończąc na postępowaniu wykonawczym
  • Prawo rodzinne – nasza Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego w szczególności sprawy o rozwód i separację, sprawy alimentacyjne, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, ustalenie i realizację kontaktów z dzieckiem, zniesienia wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, podziału majątku wspólnego małżonków.
  • Prawo pracy – prowadzimy wszelkie kategorie spraw pracowniczych m.in. sprawy o wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, ustalenie stosunku pracy, dyskryminację, mobbing itp.
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne – pomagamy naszym Klientom, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, uzyskać możliwość „wyjścia na prostą” poprzez instytucje prawne przewidziane w ramach tzw. upadłości konsumenckiej
  • Prawo podatkowe – oferujemy usług na gruncie wszystkich podatków m.in. podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych itp. Reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w tych kategoriach spraw
  • Prawo administracyjne – pomoc Kancelarii obejmuje wszelkie kategorie spraw z zakresu stosunków pomiędzy Obywatelami a organami władzy publicznej na wszelkich etapach podstępowania administracyjnego a także przed sądami administracyjnymi

Klientom, którzy wyrażają takie zainteresowanie, umożliwiamy dostęp do akt ich sprawy w trybie online i śledzenie na bieżąco postępów w prowadzonych przez nas sprawach. Podejmując się prowadzenia spraw, mamy na względzie przede wszystkim interesy naszych Klientów i konsultujemy z nimi wszystkie istotne czynności.

U podstaw działania kancelarii leży szacunek dla klienta, doświadczenie oraz gotowość do elastycznej współpracy.