Godziny

Godziny pracy:
PN - PT 8.00 - 20.00

Telefon E-mail

Sekretariat 22 675 23 86
r.pr. Sławomir Momot 696 065 064
adw. Jarosław Knieć 501 234 624 biuro@kancelariabialoleka.pl

Cookie Policy

PLIKI COOKIES NA STRONIE KANCELARIABIALOLEKA.PL

Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu jest Kancelaria Momot & Knieć
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl, funkcjonującego pod adresem www.home.pl

Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. do poinformowania Użytkownika o plikach cookie.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

RODO

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII MOMOT & KNIEĆ

1. DEFINICJE.
Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

1.1 „ADMINISTRATOR”

1. Radca prawny Sławomir Momot: 03-140 Warszawa ul. Odkryta 53b lok 1U NIP: 9211799826, tel. 696 065 064

2. Adwokat Jarosław Knieć 03-140 Warszawa ul. Odkryta 53b lok 1U NIP: 7122148977, tel. 501 234 624

1.2 „DANE OSOBOWE”
Wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym jej wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji (tradycyjnej lub e-mail) informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innego podobnej technologii.

1.3 „POLITYKA”
Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

1.4 „RODO”
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5 „PRZETWARZANIE”
Oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Administrator, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w tych przepisach zasadami przetwarzania danych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów, kontrahentów, współpracowników i pracowników.

Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych. W tym celu Administrator w szczególności zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych, zawsze informuje o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania, w szczególności celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany.

Ponadto, Administrator dba o to, aby dane osobowe zbierane były wyłącznie w zakresie niezbędnym do wskazanego celu przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

Administrator opracowuje także polityki i procedury, jak również organizuje regularne szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych współpracowników i pracowników w tym obszarze.

Administrator, przetwarzając dane, zapewnia ich bezpieczeństwo oraz poufność, a także dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą.
W przypadku, w którym pomimo stosowanych przez Administratora środków bezpieczeństwa, doszłoby do naruszenia danych osobowych i takie naruszenie mogłoby spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane te dotyczą, w sposób zgodny z właściwymi w tym zakresie przepisami.

 

3 KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem zapewniony jest poprzez adres e-mail: biuro@kancelariabialoleka.pl lub na adres korespondencyjny: Kancelaria Prawna, ul. Okryta 53b lok 1U, 03-140 Warszawa.
Inspektorem Danych Osobowych są radca prawny Sławomir Momot i adwokat Jarosław Knieć .Z Inspektorami Danych Osobowych można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

4 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator, w celu zapewnienia integralności i poufności danych, wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom do tego przez Administratora upoważnionym i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania.

Stosowane przez Administratora rozwiązania organizacyjne i techniczne maja na celu zapewnienie, że wszystkie operacje na danych osobowych rejestrowane i dokonywane są wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby jego podwykonawcy i współpracownicy a także inne osoby z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, w którym przetwarzane są dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka i monitoruje adekwatność i skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
Administrator, w razie potrzeby, zapewnia i wdraża nowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

Ponadto, Administrator respektuje i przestrzega obowiązków wynikających z tajemnicy zawodowej radcy prawnego, aplikantów do tego zawodu, niezależnie od obowiązków wynikających z RODO oraz innych właściwych przepisów w tym zakresie.

 

5 CEL ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 KONTAKT TELEFONICZNY
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach które nie są związane z zawartą z Administratorem umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
Podstawą prawną takiego żądania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora, polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.2 KORESPONDENCJA E-MAIL ORAZ KORESPONDENCJA TRADYCYJNA
W przypadku kierowania do Administratora korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której korespondencja dotyczy. Administrator zapewnia przechowywanie całości korespondencji w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych znajdujących się tak informacji) i ujawnia je jedynie osobom upoważnionym.

 

6. PROCES REKRUTACJI
W ramach prowadzonych przez Administratora procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy.

Jeżeli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Administratora, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie, przy czym taką zgodę można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W sytuacji w której Administrator otrzyma dane nieadekwatne do procesu rekrutacji, nie będą one przez Administratora wykorzystywane ani przetwarzane w procesie rekrutacyjnym.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy lub z procesem nawiązania współpracy, w tym przede wszystkim Kodeksu cywilnego i ustawy o radcach prawnych; podstawę prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy oraz Kodeksu cywilnego, a także ustawy o radcach prawnych);

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust 1 lit f RODO);

c. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust 1 lit f RODO). W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku w którym wyrażona zostanie zgoda na przetwarzanie danych dla dalszych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są nie później niż po upływie roku, o ile wcześniej zgoda na ich przetwarzanie nie zostanie wycofana.

 

7 POZOSTAŁE PRZYPADKI ZBIERANIA DANYCH

7.1 ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW
W przypadku zbierania danych dla celów związanych w wykonywaniem konkretnej umowy lub umów, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w monecie zawierania umowy z Administratorem.

7.2 INNE PRZYPADKI ZBIERANIA DANYCH
Administrator, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zbiera dane osobowe także w innych niż wyżej wskazane przypadkach, w szczególności podczas spotkań biznesowych, poprzez wymianę wizytówek i danych kontaktowych.

Celem zbierania danych jest w tym przypadku inicjowanie i utrzymywania kontaktów biznesowych, zaś podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością.

Administrator zapewnia odpowiednią ochronę tych danych, a ich przetwarzanie następuje wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane.

 

8 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością, która wymaga przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawniania wybranych informacji dotyczących osoby, której dane te dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na właściwej podstawie prawnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

9 PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

 

10 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Ponadto, okres przetwarzania danych może także wynikać z właściwych przepisów, w sytuacji gdy stanowią one podstawę prawną przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W sytuacji w której przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Dane których podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, przetwarzane są do momentu jej rozwiązania.

W sytuacji w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, okres przetwarzania danych może być przedłużony. Po tym okresie dane osobowe mogą być przetwarzane w przypadku i w zakresie jaki wynika lub wynikać będzie z przepisów prawa. Po opływie okresu przetwarzane dane są usuwane nieodwracalnie lub anonimizowane.

 

11 UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

11.1 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
11.1.1 Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych Osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym celu, podstawie prawnej przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych.

11.1.2 Prawo do uzyskania kopii danych Administrator na tej podstawie przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

11.1.3 Prawo do sprostowania Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, uzupełniać je, jeśli są niekompletne.

11.1.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania W razie zgłoszenia żądania, Administrator zaprzestanie wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba wyraziła zgodę, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

11.1.5 Prawo do przenoszenia danych W zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą Umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której dane te dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przy użyciu komputera. Możliwe jest żądanie przesyłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia w tym zakresie technicznych możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.

11.1.6 Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach – uzasadniony interes Administratora Osoba, której dane dotyczą może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przy czym sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.

11.1.7 Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych W sytuacji przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jego dokonaniem

11.1.8 Prawo do skargi W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne regulujące ochronę danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.2 PROCEDURA ZGŁASZANIA ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
Wnioski dotyczące realizacji prawo podmiotów których dane dotyczą można złożyć drogą e-mail na adres: biuro@kancelariabialoleka.pl lub w formie pisemnej na adres: Kancelaria prawna ul. Odkryta 53b lok 1U 03-140 Warszawa.
W przypadku braku możliwości zidentyfikowania osoby składającej wniosek na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Administrator może zwrócić się do niej o dodatkowe informacje. Wniosek może być złożony osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Administrator sugeruje posługiwanie się pełnomocnictwem w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym lub poświadczonego przez uprawnionego radcę prawnego lub adwokata. Zachowanie jednej z wyżej wskazanych form, przyspieszy rozpoznawanie wniosku.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiedzi na składane wnioski zostały udzielone w terminie miesiąca od ich wpłynięcia. O konieczności przedłużenia tego terminu Administrator niezwłocznie zawiadomi wnioskodawcę przekazując przy tym przyczyny opóźnienia. Odpowiedź udzielana jest na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mail lub zgłoszono żądanie przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

 

12 ZMIANY POLITYKI
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana w razie potrzeby.
Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.