Sprawy z zakresu prawa pracy

Sprawy z zakresu prawa pracy, regulujące ogół stosunków pracy konkretnego pracownika i pracodawcy, a także obejmujące regulacje organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także dialogu w zakładach zbiorowych. Oferujemy m.in.:

  •  przygotowywanie pism regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy,
  • sprawy o mobbing,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi w zakresie sporów ze stosunku pracy,
  • udzielanie porad prawnych.