Sprawy z zakresu prawa cywilnego

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, regulującego stosunki cywilnoprawne między podmiotami prawa prywatnego. Działamy na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych niebędącymi osobami prawnymi. Poprowadzimy:

 • sprawy windykacyjne (o zapłatę należności),
 • sprawy o odszkodowanie,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym spory o własność i posiadanie,
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań,
 • sprawy spadkowe,
 • reprezentację przed sądami powszechnymi i polubownymi
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie informacji, opinii i analiz prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • prowadzenie negocjacji poza procesowych,
 • udzielanie porad prawnych