Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymagają często szczególnej delikatności. Stosunki prawne w rodzinie, obejmujące zarówno jej niemajątkowe, jak i majątkowe aspekty, istnienie i funkcjonowanie rodziny oraz stosunki z osobami trzecimi, są również przedmiotem naszej działalności. Prowadzimy w tych ramach:

  • sprawy o rozwód i separację
  • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi,
  • sprawy alimentacyjne,
  • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka,
  • sprawy o podział majątku,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi,
  • prowadzenie postępowania mediacyjnego,
  • udzielanie porad prawnych.