Prawo administracyjne, prawo budowlane

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego, czyli działania dotyczące norm regulujących stosunki społeczne, obejmujące administracyjną działalnością organów państwowych i innych podmiotów wykonujących swoje funkcje w ramach administracji publicznej. Zapewniamy:

  • prowadzenie spraw o legalizację samowoli budowlanej,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej,
  • reprezentację przed sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie pism procesowych i innych,
  • udzielanie porad prawnych.