Obsługa wspólnot mieszkaniowych

W obszarze opieki nad nieruchomościami pragniemy w szczególny sposób zapewnić pełną obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. Nasze działania dotykają różnych płaszczyzn codziennego nadzorowania ich funkcjonowania, m.in.:

  • uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach organów wspólnot,
  • stałego doradztwa,
  • monitorowania wszelkich umów zawieranych przez Klienta,
  • przeprowadzania mediacji lub realizowania opieki w postaci zastępstwa procesowego (w sytuacjach spornych),
  • sporządzania niezbędnych opinii, dokumentów oraz aktów prawnych,
  • prowadzenia negocjacji w imieniu wspólnoty,
  • stałej opieki nad płynnością finansową (sprawna egzekucja długów, sprawy o eksmisję, wezwania do zapłaty, etc.).