Sprawy karne

Sprawy karne, obejmujące czyny zakazane pod groźbą kar, które jako społecznie niebezpieczne stanowią ustawowo określone przestępstwa. Prawo karne obejmuje wszystkie ważne stosunki społeczne, stąd wymaga kompleksowej wiedzy i doświadczenia. Nasze działania to:

  • obrona w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • udzielanie porad prawnych.