Obsługa prawna spółek prawa handlowego

Podstawowe obszary działalności Kancelarii obejmują m.in.  obsługę prawną spółek prawa handlowego, czyli ogół działań związanych z pracą Państwa przedsiębiorstwa. Pomoc świadczymy bezpośrednio, jak również zdalnie, na odległość - za pomocą maila, faksu, telefonu. W zakresie obsługi spółek proponujemy:

  • zakładanie spółek prawa handlowego osobowych i kapitałowych przygotowywanie projektów aktów regulujących funkcjonowanie spółek w tym umów, statutów spółek akcyjnych, regulaminów organów spółki oraz projektów uchwał,
  • rejestrowanie spółek oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przygotowywanie oraz prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników oraz posiedzeń rad nadzorczych i zarządu,
  • konstruowanie i opiniowanie treści umów w obrocie gospodarczym, sporządzanie opinii i analiz prawnych, prowadzenie negocjacji i mediacji,
  • doradztwo w zakresie rozwiązywania spółek oraz postępowania likwidacyjnego,
  • doradztwo w zakresie przekształcania spółek, fuzji i przejęć.